Walcowanie
na gorąco

Wyciskanie
na gorąco

Ciągnienie
na zimno

TECHNOLOGIA
SE-|M|®