O NAS

Witamy w TIMEX SA na polskiej stronie firmy Hoesch Schwerter Profile - producenta stalowych profili specjalnych

Produkujemy głównie profile i kształtowniki według wymagań i rysunków Klienta. Część z takich profili staje się z czasem produktami ogólnodostępnymi, chyba, że zostaną przez Klienta zastrzeżone. Profile specjalne HOESCH są stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu zajmujących się obróbką i przetwarzaniem stali jako elementy konstrukcyjne i różne profile kształtowe. Różne techniki wytwarzania profili umożliwiają kształtowanie materiału wejściowego przy spełnieniu kryteriów: ekonomicznego, konstrukcyjno-kształtowego o odpowiedniej wytrzymałości i wizualnie atrakcyjnego. W Schwerte stosujemy następujące techniki wytwarzania: walcowanie na gorąco, wyciskanie na gorąco oraz ciągnienie na zimno. Producent wyrobów dokładnych o wysokiej jakości, Hoesch Schwerter Profile GmbH, opracowuje specjalne profile stalowe w ścisłej współpracy z pojedynczymi Klientami oraz całymi branżami przemysłu. W przeciwieństwie do innych masowych producentów wyrobów stalowych, zakłady w Schwerte produkują wyroby, których właściwości i własności są określane przez Odbiorcę – ściśle według Jego wymagań pod względem wytrzymałościowym i konstrukcyjnym.

Część produktów to profile służące do budowy masztów wózków widłowych, podnośników i wind, o standardowych wymiarach.

NASI KLIENCI

Producenci sprzętu i urządzeń do transportu wewnętrznego (wózki widłowe, również paletowe), przemysł samochodowy i poddostawcy dla przemysłu samochodowego, budowa pojazdów szynowych (kolejowych), przemysł budowlany i chemiczny, przemysł maszynowy i budowy maszyn, w tym rolniczych, a także producenci wszelkiego rodzaju linii technologicznych.